Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 02

На 06.12.2019 г. в „Държавен вестник”, бр. 96, бе обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с който се внесоха поредните годишни изменения в данъчните закони. С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се направиха изменения и в Закона за счетоводството (ЗСч), влизащи в сила от 01.01.2020 г. Имайки предвид, че известна част от промените ще се прилагат за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г., тоест още при годишното счетоводно приключване за финансовата 2019 г., с настоящия материал ще се опитаме да запознаем в детайли практикуващите счетоводители и съставители на финансови отчети с промените, с които трябва да се съобразяват още в първите месеци на 2020 г.

...........

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

__________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...