Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 12

С параграфи 27, 28 и 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в „Държавен вестник”, бр. 96 от 06.12.2019 г.) се извършиха промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), каквито промени са обичайни в края на данъчната година. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в сила от 01.01.2020 г., за да бъде спазено изискването на чл. 16, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно което промени на данъците не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година, или от тяхното изменение и допълнение. Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. Поради кодифициращия характер на закона, ще разгледаме извършените изменения и допълнения поотделно за съответните общински вземания, с изключение на общите разпоредби, извадени пред скоби, които са ограничени на брой.

Проф. д-р Ганета МИНКОВА СУ „Св. Климент Охридски“ и ИДП при БАН

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2019 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...