Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 12

С параграфи 27, 28 и 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в „Държавен вестник”, бр. 96 от 06.12.2019 г.) се извършиха промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), каквито промени са обичайни в края на данъчната година. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в сила от 01.01.2020 г., за да бъде спазено изискването на чл. 16, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно което промени на данъците не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година, или от тяхното изменение и допълнение. Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. Поради кодифициращия характер на закона, ще разгледаме извършените изменения и допълнения поотделно за съответните общински вземания, с изключение на общите разпоредби, извадени пред скоби, които са ограничени на брой.

Проф. д-р Ганета МИНКОВА СУ „Св. Климент Охридски“ и ИДП при БАН

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2019 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...