Sidebar

Меню

Приятели,

Вие познавате, Вие ползвате компютърните ни информационни продукти ЕПИ – те са доброто решение за хиляди специалисти.

Помогнете ни да направим продуктите ЕПИ още по-полезни за Вас.

Попълнете тази анкета и ще участвате в томбола с много награди:

  • три абонамента за избрани от Вас продукти ЕПИ;
  • три участия в избрани от Вас учебни семинари в София;
  • таблет;
  • три мобилни телефона.

Краен срок за попълване на анкетата – 30 ноември 2016 г.


Въпрос № 1: Посочете ползвания от Вас продукт ЕПИ.*

Въпрос № 2: Предимство на продуктите ЕПИ е, че предлагат цялостно, многопластово и тематично обособено знание. Споделете своята оценка, препоръки и предложения за всеки от информационните модули на продуктите.

- модул „Нормативни актове”
- модул „Съдебна и арбитражна практика”
- модул „Административна практика”
- модул „Авторски публикации”
- модул „Процедури и приложни документи”
- модул „Съдебно исково производство”
- модул „Полезна информация и фактология”

Въпрос № 3: Продуктите ЕПИ предлагат уникален набор от авторски публикации. В тях е включено съдържанието на всички списания и книги на ИК „Труд и право”, съотносими към темите на продукта.

Споделяте ли мнението, че това е голямото предимство на ЕПИ пред другите правни-информационни продукти?
Какви препоръки и предложения бихте отправили към нашите списания и книги?
Въпрос № 4: Смятаме, че едно от предимствата на ЕПИ са ниските цени за абонамент на продуктите. Споделяте ли това мнение?
Въпрос № 5: Продуктите ЕПИ работят с обновена и модерна компютърна програма и вече могат да се ползват от всеки компютър, от всяко мобилно устройство. Споделете своята оценка за програмата. Дайте своите препоръки и предложения за достъп и работа с базата данни:

Въпрос № 6: Информация за продуктите ЕПИ се предлага на сайта: www.trudipravo.bg и уеб-базираната платформа: www.epi.bg .

Споделете своята оценка за предложената информация:
Споделете своята оценка за посочените сайтове:
Въпрос № 7: Смятате ли, че продуктите ЕПИ удовлетворяват Вашите професионални потребности? Ще се абонирате ли за тях и в бъдеще?
Попълнил анкетата:*
Длъжност:
Месторабота:
Адрес:
E-mail:*
Телефон:

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит