Sidebar

Меню

Очаквани заглавия

Автор:
Д-р Невин ФЕТИ

Срок за издаване:
май 2018 г.

Цена за абонамент:

Доставка: Безплатна


Съдържание:

Книгата представя материята на общия регламент  за защитата на личните данни - Регламент/ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Коментират се и съотносимите към този регламент промени в националното законодателство. Изяснени са правата на физическите лица и задълженията на администраторите и на обработващите лични данни, произтичащи от правната уредба.

Акцентът в разработката е поставен върху практическото прилагане на новата правна уредба и привеждане на дейността на администратора или на обработващия лични данни в съответствие с новите изисквания.

Автор:
Д-р Невин ФЕТИ - водещ специалист в тази област, пряк участник  в подготовката на новата правна уредба на защитата на личните данни у нас.


Целева аудитория:
Управители и управленски екипи на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни структури, практикуващи юристи, специалисти по труд и човешки ресурси, счетоводители, администратори и прочее.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани