Sidebar

Меню

Книги годишници
Автор:
Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ - Ръководител, Емилия БАНОВА,
Стойна СЕРБЕЗОВА, Стефанка СИМЕОНОВА
Обем:
688 стр.
ISBN:
1312-9570


Доставка: Безплатна


Съдържание:

  • актуализираните текстове на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  • актуализираните текстове на основните подзаконови нормативни актове;
  • важни решения на Върховния касационен съд;
  • актуални писма на Министерството на труда и социалната политика;
  • изчерпателни авторски коментари и промените в трудовото законодателство, както и по възлови въпроси на правоприлагането.
Съдържание на CD:
  • всички нормативни актове на трудовото право на Р България;
  • колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51б, ал. 4 на Кодекса на труда.

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти и техните организации; специалисти по труд и по управление на човешките ресурси; практикуващи юристи, счетоводители и финансисти; преподаватели и студенти.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани