Меню

Информационен бюлетин по труда

Рубрика: Трудови отношения

Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 8

В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 10

Когато отпускът за процедура инвитро и този за бременност и раждане се застъпят и платеният годишен отпуск за съответните години не е ползван, той се запазва
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 КТ)
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Логопедите в учебни заведения имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 18

Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 23


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 26

Регулираните професии в България
авторски материал
Автор / източник: Искра Петрова
стр. 38


Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 44


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 62

Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 67

Писмо № 94-979 от 14.04.2016 г. на МТСП
Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 69

Писмо № 94-319 от 25.03.2016 г. на МТСП
Какви са условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 71


Рубрика: България в международния трудов ред

Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
авторски материал
Автор / източник: Александра Александрова
стр. 73


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 юли до 10 август 2016 г.
стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...