Меню

Информационен бюлетин по труда

Рубрика: Трудови отношения

Хипотези, при които съдът отхвърля иска за възстановяване на работа. Особености във връзка със зачитане на стажа и някои видове обезщетения
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 15

Писмо № 94-3781 от 05.01.2016 г. на МТСП
Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след 01.01.2016 г.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо № 94-104 от 09.02.2016 г. на МТСП
Заплащане на труда на официален празник
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 94-3576 от 13.02.2016 г. на МТСП
Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 19

Писмо № 26-722 от 25.02.2016 г. на МТСП
Допълнително споразумение за съгласие по промяна на длъжността и на срока за изпитване
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо № 94-546 от 08.03.2016 г. на МТСП
Неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на 6 брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
авторски материал
Автор / източник: Илия Гаралиев
стр. 24


Рубрика: Условия на труд

Психосоциални рискове и стрес на работното място
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 29

Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на гражданите, работодателите и работниците. Добре е те да се познават, за да може да бъдат ефективно използвани
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 32


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Задължения на предприятието, което осигурява временна работа към работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 40

Нови 1100 работни места се откриват по схема “Младежка заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Автор / източник: АЗ
стр. 53

На трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта през втората половина на март, бяха обявени повече от 5400 свободни работни места
Автор / източник: АЗ
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Николай Алексиев
стр. 59

От 31 март започва програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64


Рубрика: Европейски социални практики

Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
авторски материал
Автор / източник: EurWORK Мрежа на европейските кореспонденти
стр. 68


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 март до 10 април 2016 г.
стр. 81