Меню

Автори:
Ирена БОРИСОВА, Д-р Невяна КЪНЕВА, Чавдар ХРИСТОВ
Обем:
496 стр.
ISBN:
978-954-608-158-2

Изчерпана наличност

Съдържание:

  • От приемането на Закона за държавния служител досега на пазара на правната литература не е предлагано издание с цялостен практикоприложен коментар по материята на държавната служба. Няколкото издания в тази област имат подчертано монографичен характер, а освен това не отразяват двете най-сериозни промени в Закона за държавния служител - ДВ, бр. 95 от 2003 г. и ДВ, бр. 24 от 2006 г.
  • Освен това, с прилагането на закона бе натрупана голяма по обем съдебно-административна практика, която се нуждае от систематизиране, за да може да се ползва лесно и удобно.
  • Тази книга предлага цялостен систематичен коментар на всички законови разпоредби за държавната служба. На достъпен и диалогичен език са разяснени подробно отделните правни норми, представена е официалната практика, развити са максимално широк кръг хипотези по тяхното прилагане, очертани са “пътеките” по уреждането на служебните отношения.
  • Ползвайки тази книга, читателят има всички основания да се довери на нейните автори - юристи с дългогодишен професионален стаж, вещи познавачи на проблематиката на държавната служба, с богат опит в нормотворчеството и в правоприлагането.
  • Вярваме, че книгата ще се посрещне с интерес и ще подпомогне уредбата на отношенията в държавната администрация.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството ;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

 

 

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...