Меню

ИК "Труд и право"

 Списък с актуални книги на ИК "Труд и право"  за безплатно предоставяне на всеки абонат с годишен абонамент за ЕПИ направен през месец ноември 2021 г.

    Заглавие Цена (лв.)
1. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. 36.00
2. Облагане доходите на физическите лица от А до Я  30.00
3. Социално осигуряване – 2021 година  38.00
4. Учебник по търговско право. Част І. Търговци  26.40
5. Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година  10.90
6. Кодекс на труда – 2021  15.00
7. Трудови отношения - 2021  38.00
8. Новото данъчно законодателство през 2021  38.00
9. Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19. Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19  32.70
10. Прилагане на защитата на личните данни
Методики, препоръки и практически стъпки
 40.00
11. 100 години Международна организация на труда и България. Условия на труд. Международни трудови норми.  36.00
12. Преобразуване на търговски дружества  36.00
13. Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания  24.00
14. Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадъстъра  36.00
15. Авторското право в архитектурата  15.00
16. Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни 24.00
17. Новите положения при обществените поръчки  38.40
18. Защита на личните данни  48.00
19. Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите  36.00
20. Промените в Административнопроцесуалния кодекс - 2018  30.00
21. Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя.
Как да ги създаваме. Как да ги съхраняваме.
 24.00
22. Прекратяване на трудовия договор без предизвестие  12.00
23. Всичко за работното време, почивките и отпуските  30.00
24. Закон за наследството. Научно-приложен коментар  60.00
25. Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г.  30.00
26. Търговски сделки - четвърто преработено и допълнено издание  19.80
27. Търговско право. Обща част - Трето преработено и допълнено издание  19.80
28. Размисли за счетоводството в минало и в настояще време  18.00
29. Капиталови търговски дружества - 2011  22.80
30. Седем ключа на вода  18.00
31. 70 стихотворения  18.00
32. Дончо Цончев - "Синорът на живите"  12.00

 

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...