Меню

30 – 31 май 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във Върховния административен съд
ЕЛЕНА ДИМОВА, Член на Комисия за защита на конкуренцията
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Член на Комисия за защита на конкуренцията
МАРИАНА КАЦАРОВА, Директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметна палата

Прочети още...

10 - 11 май 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Директор на Дирекция „Безопасност на труда и анализ на контролната дейност” в ИА „ГИТ”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ, Експерт по ЗБУТ, квалифициран обучаващ по проект на МОТ

Прочети още...

28 – 29 март 2012 г.
Бургас, к-с "Славейков" 93, Хотел „Мираж” ****
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Прочети още...

4 - 6 април 2012 г.
Велинград, Хотел „Велина” ****
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
АННА ДЕЛИБАШЕВА,
Заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенция по заетостта

Прочети още...

28 – 29 март 2012 г.
Варна, ул. Девня № 12А, Хотел „Аква” ****
Лектори:
СНЕЖАНА МАЛАКОВА, Главен юрисконсулт в Национален осигурителен институт
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика

Прочети още...

Още статии ...