Меню

Национален консултантски център "Решение" ООД е създаден през есента на 1997 г. с участието на ИК "Труд и право".

НКЦ "Решение" ООД
е една от водещите български фирми за организиране и провеждане на учебни семинари в страната и в чужбина. Лектори на тези семинари са едни от най-добрите специалисти в страната, преки участници в разработването на нормативната уредба у нас.

Годишно провеждаме около 40 - 50 семинара с над 3 000 участника.

Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.
Пълната информация се съдържа в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт „ЕПИ Нормативни актове” на ИК „Труд и право”.

Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

Бюлетинът излиза всеки месец. Разпространява се безплатно.
Предлага Ви актуална информация за нас, за нашите издателски и експертни продукти.
Зарежда Ви с енергия, доброта и човешка обич. И с една усмивка повече в професионалния Ви делник.
Добрите неща понякога са толкова близо до нас. Достатъчно е да протегнем ръка  и...  да се регистрираме.

 

{module МЕБ}