Sidebar

Меню

Тримесечие Месец Календарни дни Седмична
почивка
(събота и неделя)
Офици-
ални
празници
по чл. 154,
ал. 1 КТ
Неработни дни Работни дни Месечна
норма
работни
часове
1 2 3 4 5 6 7 = 3-6 8=7 х8ч/д.
ПЪРВО януари 31 9 1 9* 22 176
февруари 28 8 - 8 20 160
март 31 8 1 9 22 176
Общо   90 25 2 26 64 512
ВТОРО април 30 10 4 12** 18 144
май 31 8 3 10* 21 168
юни 30 8 - 8 22 176
Общо   91 26 7 30 61 488
ТРЕТО юли 31 10 - 10 21 168
август 31 8 - 8 23 184
септември 30 9 2 11 19 152
Общо   92 27 2 29 63 504
ЧЕТВЪРТО октомври 31 9 - 9 22 176
ноември 30 8 1 8*** 22 176
декември 31 10 3 12* 19 152
Общо   92 27 4 29 63 504
ОБЩО
ЗА ГОДИНАТА
  365 105 15 114 251 2008
СРЕДНО­МЕСЕЧНО           20.91 167.33

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Два официални празника съвпадат с два почивни дни.
*** Официален празник, неприсъствен ден за всички учебни заведения.

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит