Меню

Полезни връзки - Институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент
Адрес София 1123, "Дондуков" 2
Телефон 02 923 93 33
Страница в Интернет www.president.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Народно събрание
Адрес София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Телефон 02 939 39
Страница в Интернет www.parliament.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерски съвет
Адрес София 1194, бул. “Дондуков” № 1
Телефон 02 940 29 99
Страница в Интернет www.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
   

Конституционен съд
Адрес София 1594, бул. „Дондуков” № 1
Телефон 02 987 50 08 ; 02 987 19 86
Страница в Интернет www.constcourt.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Върховен административен съд
Адрес София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18
Телефон 02 988 49 02 (03, 04, 06, 07)
Страница в Интернет www.sac.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Върховен касационен съд
Адрес София 1000, бул. „Витоша” 2
Телефон 02 987 17 34
Страница в Интернет www.vks.bg
Електронна поща  

Висш съдебен съвет на Република България
Адрес София 1000, бул. „Съборна” 9
Телефон 02 93049 24
Връзки с обществеността
Страница в Интернет www.vss.justice.bg

Нотариална камара на Република България
Адрес София 1303, ул. „Опълченска” 46-48, вх. А, ет. 6
Телефон 02 980 99 32
Страница в Интернет www.notary-chamber.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

МИНИСТЕРСТВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Адрес София 1202,
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Телефон 02 9405 430 ; 02 988 29 54
Страница в Интернет www.mrrb.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на труда и социалната политика
Адрес София 1051, ул. “Триадица” № 2
Телефон 02 8119 443
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на отбраната
Адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 3
Телефон 02 92 20 922
Страница в Интернет www.md.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на вътрешните работи
Адрес София 1000, ул. „6-ти Септември” 29
Телефон 02 982 50 00
Страница в Интернет www.mvr.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на външните работи
Адрес София 1040, ул. "Ал. Жендов" № 2
Телефон 02 948 29 99
Страница в Интернет www.mfa.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на правосъдието
Адрес София 1040, ул. "Славянска" № 1
Телефон 02 923 73 52
Страница в Интернет www.mjeli.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на финансите
Адрес София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102
Телефон 02 9859 2024
Страница в Интернет http://www.minfin.bg/
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на земеделието и храните
Адрес София 1040, бул. "Христо Ботев" 55
Телефон 02 985-11-254
Страница в Интернет http://www.mzh.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на образованието и науката
Адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" № 2А
Телефон 02 921 77 99
Страница в Интернет www.minedu.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на здравеопазването
Адрес София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5
Телефон 02 930-11-52
Страница в Интернет www.mh.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на културата
Адрес София 1301, бул. "Ал. Стамболийски" № 17
Телефон 02 94 00 900
Страница в Интернет www.mc.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на околната среда и водите
Адрес София 1000, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон 02 940 60 00; 02 940 63 31
Страница в Интернет www.moew.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Адрес София 1000, "Дякон Игнатий" № 9
Телефон 02 940-97 71; 02 940-96-40; 02 940-95-42
Страница в Интернет www.mtitc.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на младежта и спорта
Адрес София 1040, бел. Васил Левски 75
Телефон 02 9300 555; 02 9300 656
Страница в Интернет http://mpes.government.bg/
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на икономиката
Министър на икономиката Божидар Лукарски
Адрес София 1000, ул. „Славянска” 8
Телефон 02 940 70 01
Страница в Интернет www.mi.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на енергетиката
Адрес София, 1000, ул. "Триадица" 8
Телефон 02 9263 152
Страница в Интернет http://www.me.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на туризма
Адрес София, ул. "Славянска" № 8
Телефон 02 9407001
Страница в Интернет www.tourism.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ

Държавна агенция „Архиви”
Адрес София 1000, ул Московска 5
Телефон 02 9400101
Страница в Интернет www.archives.government.bg
Електронна поща  

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Адрес София 1000, ул. “Московска” 3
Телефон 02 921 02 27
Страница в Интернет www.statereserve.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за бежанците
Адрес София 1618,
кв. “Овча купел”, ул. “Монтевидео” № 21A
Телефон 02 8181 208
Страница в Интернет www.aref.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за българите в чужбина
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 2а
Телефон 02 935 06 50
Страница в Интернет www.aba.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за закрила на детето
Адрес София 1051, ул. "Триадица" № 2
Телефон 02 933 90 50
Страница в Интернет www.sacp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Адрес бул. "Г. М. Димитров" №52 А, София 1797
Телефон 02 8929 745
Страница в Интернет www.damtn.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален статистически институт
Адрес София 1038, ул. "П. Волов" № 2
Телефон 02 9857 729; 9857 457
Страница в Интернет www.nsi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ

Комисия за защита на потребителите
Адрес София 1000, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3
Телефон 02 933 05 00
Страница в Интернет www.kzp.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за енергийно и водно регулиране
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 8-10
Телефон 02 9359 628; 02 9359 715
Страница в Интернет www.dker.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна комисия по сигурността на информацията
Адрес София 1040, ул. "Ангел Кънчев" 1
Телефон 02 921 5911
Страница в Интернет www.dksi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Адрес София 1040, р-н "Изгрев", ул."Лъчезар Станчев" №13
Телефон 02 970 60 37
Страница в Интернет www.dksbt.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ФОНДОВЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Агенция по заетостта
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 980 87 19
Страница в Интернет www.az.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за социално подпомагане
Адрес София 1051, бул.”Триадица” 2
Телефон 02 8119 607; 02 935 0550 Горещ телефон
Страница в Интернет www.asp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 987 47 17; 988 5172
Страница в Интернет www.gli.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за хората с увреждания
Адрес София 1233, бул.”Софроний Врачански” 104-106
Телефон 02 931 80 95; 832 9073
Страница в Интернет www.ahu.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален институт за помирение и арбитраж
Адрес София 1618, бул.”Боряна” №59, бл. 215 А
Телефон 02 955 97 25; 955 9726
Страница в Интернет www.nipa.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фонд „Социално подпомагане”
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 980 88 54; 8119 681, 8119 401
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фонд „Условия на труд”
Управител Гълъб Донев
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 811-95-26; 811-95-02
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Българска народна банка
Адрес София 1000, пл. "Княз Александър Батенберг" №1
Телефон 02 91459
Страница в Интернет www.bnb.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална здравноосигурителна каса
Адрес гр. София 1407, ул. “Кричим” № 1
Телефон 0800 14 800
Страница в Интернет www.nhif.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален осигурителен институт
Адрес София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Телефон 02 926 10 10
Страница в Интернет www.noi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална агенция за приходите
Адрес София 1000
бул. "Дондуков" № 52
Телефон 0700 18 700
Страница в Интернет www.nap.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сметна палата
Адрес София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 37
Телефон 02 981 07 34
Страница в Интернет www.bulnao.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по обществени поръчки
Адрес София 1000, ул. "Леге" 4
Телефон 02 940 78 32; 02 940 70 67
Страница в Интернет www.aop.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по вписванията
Адрес 1111 София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” 20
Телефон 02 9486 181
Страница в Интернет www.registryagency.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български институт по стандартизация
Адрес София 1797, ул."165" № 3-A, ж.к. "Изгрев"
Телефон 02 81 74 523
Страница в Интернет www.bds-bg.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Патентно ведомство на Република България
Адрес София 1040, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
Телефон 02 873 51 71
Страница в Интернет www.bpo.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция за национален строителен контрол
Адрес София 1606, бул. "Христо Ботев" № 47
Телефон 02 9159 137; 9159 121
Страница в Интернет www.dnsk.mrrb.government.bg

Изпълнителна агенция по горите – Министерство на земеделието и храните
Адрес София 1040, бул. „Христо Ботев” № 55, ет. 5
Телефон 02985 11 199
Страница в Интернет www.iag.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за финансов надзор
Адрес София 1000, ул. "Шар планина" 33
Телефон 02 9404 999 ; 9404 582
Страница в Интернет www.fsc.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес София 1000, бул. "Витоша" № 18
Телефон 02 935 61 13
Страница в Интернет www.cpc.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита на личните данни
Адрес София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Телефон 02 91-53-531
Страница в Интернет www.cpdp.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска aкадемия на науките
Адрес София 1040, ул."15 Ноември"
Телефон 02 989 84 46; 02 989 84 46
Страница в Интернет www.bas.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Адрес София 1000, ул- Екзарх Йосиф 37 / Сердика 11
Телефон 02 915 40 10; 02 915 40 10
Страница в Интернет www.seea.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Адрес София 1000, ул. Аксаков 29
Телефон 02 97 01 600; 02 97 01 600
Страница в Интернет www.priv.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Адрес Пл. „Света Неделя” 1
Телефон 02 9329- 211
Страница в Интернет www.sme.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Адрес София 1618, кв. „Павлово”, ул. „Мусала”1
Телефон 02 818 83 83; 02 818 83 83
Страница в Интернет www.cadastre.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита от дискриминация
Адрес София 1125, ул. „Драган Цанков” 35
Телефон 02 807 30 30; 02 807 30 30
Страница в Интернет www.kzd-nondiscrimination.com
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪЮЗИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска търговско-промишлена палата
Адрес София 1058, ул. "Искър" 9
Телефон 02 811 74 00; 02 811 74 00; 987 26 31
Страница в Интернет www.bcci.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска стопанска камара
Адрес София 1000, ул. "Алабин” 16-20
Телефон 02 932 09 11; 02 932 09 11
Страница в Интернет www.bia-bg.com
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Адрес София 1463, ул. „Хан Аспарух” 8
Телефон 02 981 9169; 02 981 9169; 988 6776
Страница в Интернет krib.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конфедерация на независимите синдикати в България
Адрес София 1040, пл. „Македония” 1
Телефон 02 987 70 65; 02 987 70 65
Страница в Интернет www.knsb-bg.org

Конфедерация на труда „Подкрепа”
Адрес София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 2
Телефон 02 989 30 33; 02 989 30 33; 980 77 66
Страница в Интернет www.podkrepa.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Европейски парламент http://www.europarl.eu.int
Европейска комисия http://www.europa.eu.int/comm
Европейска сметна палата http://www.eca.eu.int
Европейска централна банка http://www.ecb.int
Европейска инвестиционна банка http://www.eib.org
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа http://osha.europa.eu/bg

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международна организация на труда (МОТ) ) www.ilo.org
Международен валутен фонд www.imf.org
Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО) www.issa.int

 

ДРУГИ

Държавен вестник http://dv.parliament.bg
Официален вестник на Европейския съюз http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

 

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...