Sidebar

Меню

Средномесечна работна заплата, обявена от НСИ

Година

I тр.

1 мес

II тр

1 мес

III тр

1 мес

IV тр

1 мес

Средна годишна

Средно месечна

1948

               

121 325

10 110

1949

               

127 025

10 585

1950

               

136 750

11 396

1951

               

147 925

12 327

1952

               

6 462

539

1953

               

6 948

579

1954

               

7 347

612

1955

               

7 535

628

1956

               

7 781

648

1957

               

8 151

679

1958

               

8 350

696

1959

               

8 642

720

1960

               

9 385

782

1961

               

9 932

828

1962

               

1 020

85,00

1963

               

1 051

87,58

1964

               

1 076

89,67

1965

               

1 109

92,42

1966

               

1 157

96,42

1967

               

1 284

107,00

1968

               

1 366

113,83

1969

               

1 406

117,17

1970

               

1 486

123,83

1971

               

1 518

126,50

1972

               

1 571

130,92

1973

               

1 670

139,17

1974

               

1 704

142,00

1975

               

1 757

146,42

1976

               

1 777

148,08

1977

               

1 817

151,42

1978

413

137,67

445

148,33

461

153,67

565

188,33

1 887

157,25

1979

431

143,67

458

152,67

476

158,67

608

202,67

1 979

164,92

1980

494

164,67

521

173,67

538

179,33

633

211,00

2 190

182,50

1981

514

171,33

547

182,33

565

188,33

665

221,67

2 299

191,58

1982

542

180,67

543

181,00

577

192,33

701

233,67

2 363

196,92

1983

553

184,33

574

191,33

582

194,00

681

227,00

2 393

199,42

1984

563

187,67

584

194,67

606

202,00

730

243,33

2 488

207,33

1985

571

190,33

615

205,00

631

210,33

743

247,67

2 564

213,67

1986

608

202,67

641

213,67

660

220,00

783

261,00

2 697

224,75

1987

628

209,33

658

219,33

674

224,67

842

280,67

2 812

234,33

1988

662

220,67

688

229,33

718

239,33

950

316,67

3 025

252,08

1989

695

231,67

731

243,67

801

267,00

1 054

351,33

3 292

274,33

1990

863

287,67

969

323,00

1 067

355,67

1 635

545,00

4 533

377,75

1991

1 540

513,33

2 300

766,67

3 018

1 006,00

5 572

1 857,33

12 141

1 011,75

1992

4 662

1 554,00

5 454

1 818

6 421

2 140,33

7 989

2 663,00

24 568

2 047,33

1993

7 396

2 465,33

8 898

2 966

9 927

3 309,00

11 709

3 903,00

38 776

3 231,33

1994

11 466

3 822,00

13 296

4 432

14 710

4 903,33

18 186

6 062,00

59 525

4 960,42

1995

18 534

6 178,00

21 405

7 135

23 150

7 716,67

25 835

8 611,67

91 166

7 597,00

1996

25 433

8 477,67

31 212

10 404

41 640

13 880,00

61 545

20 515,00

159 228

13 269,00

 

Средномесечна работна заплата за страната за периода
1997 – 1999 г. , обявена от Националния статистически институт

 

1997 г. /лв./

1998 г. /лв./

1999 г. /лв./

СРЕДНОМЕСЕЧНА

127 909,42

183 250,33

201

СРЕДНОГОДИШНА

1 534 913

2 199 004

2 412

ЯНУАРИ

30 322

159 480

183 368

ФЕВРУАРИ

55 909

160 333

182 758

МАРТ

101 617

171 930

193 111

АПРИЛ

117 995

175 095

192 412

МАЙ

137 301

174 865

201 197

ЮНИ

152 230

180 575

197 043

ЮЛИ

146 690

179 763

199,83

АВГУСТ

148 124

178 093

200,09

СЕПТЕМВРИ

166 750

187 998

210,91

ОКТОМВРИ

161 765

183 862

201,95

НОЕМВРИ

169 738

183 745

205,32

ДЕКЕМВРИ

185 173

190 410

211,47

Средномесечен осигурителен доход за страната след 1996 г., обявен от
Националния осигурителен институт

Година 1997 1998 1999 2000 2001

2002

2003 2004 2005 2006

СРЕДНО-ГОДИШЕН

113557

164 790

180,05

217,11

242,96

259,75

280,76

308,80

331,62

354,50

ЯНУАРИ

27 782

152 017

177 303

192,10

230,68

248,45

276,08

290,23

319,29

339,83

ФЕВРУАРИ

52 713

150 119

175 802

195,53

221,10

245,76

273,19

288,60

316,50

338,47

МАРТ

80 121

157 686

176 152

209,46

233,01

249,00

273,89

306,58

326,28

345,52

АПРИЛ

101 144

162 211

174 496

208,52

243,28

258,77

283,40

302,89

330,95

353,71

МАЙ

119 402

160 687

178 629

215,74

253,53

262,41

280,47

306,90

336,43

355,97

ЮНИ

125 833

161 619

178 851

208,23

251,61

254,14

271,37

302,95

324,16

348,38

ЮЛИ

129 270

164 605

183,92

215,66

248,07

259,44

277,69

307,78

331,50

351,36

АВГУСТ

132 939

164 840

181,88

218,11

248,63

258,68

269,61

307,92

327,76

345,24

СЕПТЕМВРИ

138 426

171 604

185,75

224,27

245,20

260,68

275,14

309,14

332,84

352,54

ОКТОМВРИ

142 115

177 458

183,23

226,35

248.92

259,07

272,16

306,81

328,31

351,39

НОЕМВРИ

150 185

180 828

183,97

248,50

259,59

271,61

282,09

315,96

340,39

361,38

ДЕКЕМВРИ

167614

183 587

186,99

252,52

265,24

285,13

328,52

356,40

370,11

404,35

 

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Средно-годишен /лв.

398,17

500,56

554,78

570,30

594,15

618,06

648,73

683,34

726,40

753,10

ЯНУАРИ

369,74

460,81

536,51

558,83

579,57

601,80

634,55

664,17

706,55

743,25

ФЕВРУАРИ

370,98

466,25

534,58

558,85

574,60

595,51

628,85

659,26

701,06

764,07

МАРТ

379,43

480,55

549,59

567,60

589,06

610,36

644,26

678,89

721,40

772,76 

АПРИЛ

385,25

489,46

555,67

568,12

598,05

620,10

646,14

687,91

727,52

 

МАЙ

382,22

488,42

556,82

568,71

592,28

615,84

651,65

681,99

723,54

 

ЮНИ

380,62

489,41

552,90

562,38

583,56

609,30

642,24

671,28

714,05

 

ЮЛИ

397,13

492,42

548,94

562,53

587,98

613,80

643,49

676,38

715,57

 

АВГУСТ

397,96

493,38

545,71

559,52

582,68

608,17

636,96

671,51

714,91

 

СЕПТЕМВРИ

406,24

509,75

558,69

568,39

595,52

621,38

647,28

683,34

724,60

 

ОКТОМВРИ

398,76

510,61

555,50

569,73

596,51

626,95

652,72

689,62

733,36

 

НОЕМВРИ

429,00

538,60

565,77

586,11

612,72

630,81

661,26

700,16

749,74

 

ДЕКЕМВРИ

473,53

584,02

597,26

612,90

636,48

661,75

694,83

735,46 

783,76

 

 

Предстоящи учебни семинари

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство

21 – 29 април 2017 г.
ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ
Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Цена: 2 350.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика