Sidebar

Меню

Считано от:

ЖЕНИ

МЪЖЕ

сбор =

възраст + стаж

сбор =

възраст + стаж

01.01.2000 г.

88 т.

55 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

98 т.

60 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2001 г.

89 т.

56 г. 33 г.

99 т.

61 г. 38 г.
01.01.2002 г.

90 т.

56 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

61 г. и 6 м. 38 г. 6 м.
01.01.2003 г.

90 т.

57 г. 33 г.

100 т.

62 г. 38 г.
01.01.2004 г.

90 т.

57 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

100 т.

62 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2005 г.

91 т.

58 г. 33 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2006 г.

92 т.

58 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2007 г.

93 т.

59 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2008 г.

94 т.

59 г. и 6 м. 34 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2009 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
от 01.01.2010 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
От 01.01.2011 г.

 

60 г. 34 г.

 

63 г. 37 г.
От 01.01.2012 г.

 

60 г. и 4 месеца 34 г. и 4 месеца

 

63 г. и 4 месеца 37 г. и 4 месеца
От 01.01.2013 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2014 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2015 г.

 

60 г. и 8 месеца 35 г.

 

63 г. и 8 месеца 38 г.

След измененията и допълненията в КСО, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11 август 2015 г., пенсионирането в следващите години ще бъде при следните условия:

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО – трета категория труд

Година

Жени
Възраст и осигурителен стаж

Мъже
Възраст и осигурителен стаж

2016

60 години и 10 месеца възраст
35 години и 2 месеца стаж

63 години и 10 месеца възраст
38 години и 2 месеца стаж

2017

61 години възраст
35 години и 4 месеца стаж

64 години възраст
38 години и 4 месеца стаж

2018

61 години и 2 месеца възраст
35 години и 6 месеца стаж

64 години и 1 месеца възраст
38 години и 6 месеца стаж

2019

61 години и 4 месеца възраст
35 години и 8 месеца стаж

64 години и 2 месеца възраст
38 години и 8 месеца стаж

2020

61 години и 6 месеца възраст
35 години и 10 месеца стаж

64 години и 3 месеца възраст
38 години и 10 месеца стаж

2021

61 години и 8 месеца възраст
36 години стаж

64 години и 4 месеца възраст
39 години стаж

2022

61 години и 10 месеца възраст
36 години и 2 месеца стаж

64 години и 5 месеца възраст
39 години и 2 месеца стаж

2023

62 години възраст
36 години и 4 месеца стаж

64 години и 6 месеца възраст
39 години и 4 месеца стаж

2024

62 години и 2 месеца възраст
36 години и 6 месеца стаж

64 години и 7 месеца възраст
39 години и 6 месеца стаж

2025

62 години и 4 месеца възраст
36 години и 8 месеца стаж

64 години и 8 месеца възраст
39 години и 8 месеца стаж

2026

62 години и 6 месеца възраст
36 години и 10 месеца стаж

64 години и 9 месеца възраст
39 години и 10 месеца стаж

2027

62 години и 8 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 10 месеца възраст
40 години стаж

2028

62 години и 10 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 11 месеца възраст
40 години стаж

2029

63 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2030

63 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2031

63 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2032

63 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2033

64 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2034

64 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2035

64 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2036

64 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2037

65 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

2015

65 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2020

66 години и 6 месеца възраст
15 години стаж

2016

65 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2021

66 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2017

66 години възраст
15 години стаж

2022

66 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2018

66 години и 2 месеца възраст
15 години стаж

2023

67 години възраст
15 години стаж

2019

66 години и 4 месеца възраст
15 години стаж

 

 

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 от КСО – военнослужещите по ЗОВС, държавните служители по Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, по охраната на съдебната власт (чл. 391 от ЗСВ), по ЗСРС, следователите и младши следователите, държавните служители по ЗДАНС, служителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР и служители в системата на гражданска защита, държавните служители по ЗНСО).

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

52 години и 10 месеца

2023

54 години

2017

53 години

2024

54 години и 2 месеца

2018

53 години и 2 месеца

2025

54 години и 4 месеца

2019

53 години и 4 месеца

2026

54 години и 6 месеца

2020

53 години и 6 месеца

2027

54 години и 8 месеца

2021

53 години и 8 месеца

2028

54 години и 10 месеца

2022

53 години и 10 месеца

2029

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО – служителите на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводни съдове и водолазния състав, служителите на длъжност „водолаз” в ГД ПБЗН на МВР.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69а от КСО – балерини, балетисти или танцьори в културни организации.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 от КСО – лица, работили 10 години при условията на първа категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2016

48 години

52 години и 10 месеца

2017

48 години и 4 месеца

53 години

2018

48 години и 8 месеца

53 години и 2 месеца

2019

49 години

53 години и 4 месеца

2020

49 години и 4 месеца

53 години и 6 месеца

2021

49 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2022

50 години

53 години и 10 месеца

2023

50 години и 4 месеца

54 години

2024

50 години и 8 месеца

54 години и 2 месеца

2025

51 години

54 години и 4 месеца

2026

51 години и 4 месеца

54 години и 6 месеца

2027

51 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2028

52 години

54 години и 10 месеца

2029

52 години 4 месеца

55 години

2030

52 години и 8 месеца

55 години

2031

53 години

55 години

2032

53 години и 4 месеца

55 години

2033

53 години и 8 месеца

55 години

2034

54 години

55 години

2035

54 години и 4 месеца

55 години

2036

54 години и 8 месеца

55 години

2037

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 от КСО - лица, работили 15 години при условията на втора категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

52 години и 8 месеца

57 години и 8 месеца

2016

53 години

57 години и 10 месеца

2017

53 години и 4 месеца

58 години

2018

53 години и 8 месеца

58 години и 2 месеца

2019

54 години

58 години и 4 месеца

2020

54 години и 4 месеца

58 години и 6 месеца

2021

54 години и 8 месеца

58 години и 8 месеца

2022

55 години

58 години и 10 месеца

2023

55 години и 4 месеца

59 години

2024

55 години и 8 месеца

59 години и 2 месеца

2025

56 години

59 години и 4 месеца

2026

56 години и 4 месеца

59 години и 6 месеца

2027

56 години и 8 месеца

59 години и 8 месеца

2028

57 години

59 години и 10 месеца

2029

57 години и 4 месеца

60 години

2030

57 години и 8 месеца

60 години

2031

58 години

60 години

2032

58 години и 4 месеца

60 години

2033

58 години и 8 месеца

60 години

2034

59 години

60 години

2035

59 години и 4 месеца

60 години

2036

59 години и 8 месеца

60 години

2037

60 години

60 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 3 от КСО -  лица, работили 10 години при условията на чл. 104, ал. 3 КСО.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години

52 години

2016

47 години и 2 месеца

52 години и 2 месеца

2017

47 години и 4 месеца

52 години и 4 месеца

2018

47 години и 6 месеца

52 години и 6 месеца

2019

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2020

47 години и 10 месеца

52 години и 10 месеца

2021

48 години

53 години

2022

48 години и 2 месеца

53 години и 2 месеца

2023

48 години и 4 месеца

53 години и 4 месеца

2024

48 години и 6 месеца

53 години и 6 месеца

2025

48 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2026

48 години и 10 месеца

53 години и 10 месеца

2027

49 години

54 години

2028

49 години и 2 месеца

54 години и 2 месеца

2029

49 години и 4 месеца

54 години и 4 месеца

2030

49 години и 6 месеца

54 години и 6 месеца

2031

49 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2032

49 години и 10 месеца

54 години и 10 месеца

2033

50 години

55 години

2034

50 години и 2 месеца

55 години

2035

50 години и 4 месеца

55 години

2036

50 години и 6 месеца

55 години

2037

50 години и 8 месеца

55 години

2038

50 години и 10 месеца

55 години

2039

51 години

55 години

2040

51 години и 2 месеца

55 години

2041

51 години и 4 месеца

55 години

2042

51 години и 6 месеца

55 години

2043

51 години и 8 месеца

55 години

2044

51 години и 10 месеца

55 години

2045

52 години

55 години

2046

52 години и 2 месеца

55 години

2047

52 години и 4 месеца

55 години

2048

52 години и 6 месеца

55 години

2049

52 години и 8 месеца

55 години

2050

52 години и 10 месеца

55 години

2051

53 години

55 години

2052

53 години и 2 месеца

55 години

2053

53 години и 4 месеца

55 години

2054

53 години и 6 месеца

55 години

2055

53 години и 8 месеца

55 години

2056

53 години и 10 месеца

55 години

2057

54 години

55 години

2058

54 години и 2 месеца

55 години

2059

54 години и 4 месеца

55 години

2060

54 години и 6 месеца

55 години

2061

54 години и 8 месеца

55 години

2062

54 години и 10 месеца

55 години

2063

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от КСО - лица, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 КСО, ако трудовият им договор бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2015

45 години

2031

47 години и 8 месеца

2016

45 години и 2 месеца

2032

47 години и 10 месеца

2017

45 години и 4 месеца

2033

48 години

2018

45 години и 6 месеца

2034

48 години и 2 месеца

2019

45 години и 8 месеца

2035

48 години и 4 месеца

2020

45 години и 10 месеца

2036

48 години и 6 месеца

2021

46 години

2037

48 години и 8 месеца

2022

46 години и 2 месеца

2038

48 години 10 месеца

2023

46 години и 4 месеца

2039

49 години

2024

46 години и 6 месеца

2040

49 години и 2 месеца

2025

46 години и 8 месеца

2041

49 години и 4 месеца

2026

46 години и 10 месеца

2042

49 години и 6 месеца

2027

47 години

2043

49 години и 8 месеца

2028

47 години и 2 месеца

2044

49 години и 10 месеца

2029

47 години и 4 месеца

2045

50 години

2030

47 години и 6 месеца

 

 

Условия за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 от КСО - учители

Година

Жени
Възраст и учителски осигурителен стаж

Мъже
Възраст и учителски осигурителен стаж

2016

57 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

60 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2017

58 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2018

58 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 1 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2019

58 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 2 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2020

58 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 3 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2021

58 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 4 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2022

58 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 5 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2023

59 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 6 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2024

59 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 7 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2025

59 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 8 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2026

59 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 9 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2027

59 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2028

59 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 11 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2029

60 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2030

60 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2031

60 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2032

60 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2033

61 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2034

61 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2035

61 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2036

61 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2037

62 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

 

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика