Sidebar

Меню

Месеци

2016 г.

2017 г.

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Декември  2016 г.

100,0

                       
Януари  2017 г.

101,3

100,0

                     
Февруари  2017 г.

101,3

100,0

100,0

                   
Март  2017 г.

100,8

99,5

99,5

100,0

                 
Април  2017 г.

101,5

100,2

100,2

100,7

100,0

               
Май  2017 г.

101,2

99,9

99,9

100,4

99,7

100,0

             
Юни  2017 г.

100,7

99,4

99,4

99,9

99,2

99,5

100,0

           
Юли  2017 г.

101,0

99,7

99,7

100,2

99,5

99,8

100,3

100,0

         
Август  2017 г.

101,1

99,8

99,8

100,3

99,6

99,9

100,4

100,1

100,0

       
Септември  2017 г.

101,3

100,0

100,0

100,5

99,8

100,1

100,6

100,3

100,2

100,0

     
Октомври  2017 г.

101,9

100,6

100,6

101,1

100,4

100,7

101,2

100,9

100,8

100,6

100,0

   
Ноември  2017 г.

102,3

101,0

101,0

101,5

100,8

101,1

101,6

101,3

101,2

101,0

100,4

100,0

 
Декември  2017 г.

102,7

101,4

101,4

101,9

101,2

101,5

102,0

101,7

101,6

101,4

100,8

100,4

100,0

 

Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 2,8%.
Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 17.01.2018 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани