Sidebar

Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
авторски материал
Автор / източник: Паолина Маринова
стр. 5

Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 17

Решение № 1 от 28.04.2016 г. по гр. д. № 3136/2015 г. на ВКС, І г. о.
Допустим е последващ иск по чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) между същите страни и за същия имот (обект) при наличие на предходно висящо дело по чл. 108 ЗС, защото предметът на търсената защита е различен. Титулярът на абсолютното вещно право на собственост има право да изисква от всяко лице да не пречи на упражняване на съдържанието на правото му, а именно да владее, да ползва и да се разпорежда с имота. Формите на нарушение на това право могат да бъдат различни, както и интензивността на засягане правото на собственост на ищеца. Искът по чл. 108 ЗС се предявява при оспорване принадлежността на правото на собственост и/или отнето владение. С негаторния иск се защитава правото на собственост, когато не е отнето владението. Когато с нарушението на ответника, релевирано в исковата защита по чл. 109 ЗС, се оспорва и принадлежността на правото на собственост върху конкретен недвижим имот на ищеца, спорът за установяване на принадлежността на правото на собственост не е част от предмета на иска по чл. 109 ЗС. Защитата на правото на собственост с иска по чл. 109 ЗС касае безспорно установената собственост. Ако защитата на ответника касае и оспорване принадлежността на правото на собственост, е възможно обективно съединяване на искове или спиране на делото по чл. 109 ЗС до приключване на висящ спор в производство по чл. 124, ал. 1 ГПК, респективно чл. 108 ЗС за правото на собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуални промени в законодателството за държавната и общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 28


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Права върху незаявени за възстановяване имоти по реда на ЗСПЗЗ Задължителна съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Нова уредба за кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 37


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Проблеми на субективното съединяване на искове относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев, д-р
стр. 42

Съд може да определя привременни мерки за родители в интерес на децата
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 55

Решение № 117 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 658/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Брачен договор, сключен в Република България по правилата на българското право, е приложим при уреждане на имуществените отношения между бивши съпрузи, граждани на Руската Федерация, чийто брак е сключен и прекратен в Русия, ако към момента на сключване на брачния договор съпрузите са имали обичайно местопребиваване на територията на Република България или в случаите на избор на приложимо право, съобразно нормата на чл. 79, ал. 4 КМЧП, ако съпрузите не са имали обичайно местопребиваване (местожителство) на територията на Република България и нормите на обективно приложимото право допускат такъв избор.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Вписване на декларация за отказване от вещни права върху недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 61


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 68


Рубрика: Авторско право

Възпроизвеждане или преработка?
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 82


Рубрика: Важно за Вас

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!