Sidebar

Меню

ЕПИ "On-line" - калкулатори


Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП):


Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП)

Входни данни:

Период: от 01.01.2012 г. до 01.11.2012 г.

Сума: 5000 лв.

Увеличение ОЛП: 2 пункта.

Годишна база: 360 дни.

Лихвени проценти за периода:

От дата До дата Брой дни Годишен ЛП (ОЛП+) (%) ЛП за периода
(ГЛП x (Бр.дни / 360) (%)
Лихва за периода (лв.) Натр. сума (лв.)
01.01.2012 г. 31.01.2012 г. 31 2.22 0.191167 9.56 5009.56
01.02.2012 г. 29.02.2012 г. 29 2.18 0.175611 8.78 5018.34
01.03.2012 г. 31.03.2012 г. 31 2.15 0.185139 9.26 5027.6
01.04.2012 г. 30.04.2012 г. 30 2.15 0.179167 8.96 5036.56
01.05.2012 г. 31.05.2012 г. 31 2.14 0.184278 9.21 5045.77
01.06.2012 г. 30.06.2012 г. 30 2.14 0.178333 8.92 5054.69
01.07.2012 г. 31.07.2012 г. 31 2.16 0.186 9.3 5063.99
01.08.2012 г. 31.08.2012 г. 31 2.08 0.179111 8.96 5072.95
01.09.2012 г. 30.09.2012 г. 30 2.04 0.17 8.5 5081.45
01.10.2012 г. 31.10.2012 г. 31 2.03 0.174806 8.74 5090.19
01.11.2012 г. 01.11.2012 г. 1 2.04 0.005667 0.28 5090.47

Натрупана лихва за периода: 90.47 лв.

Дължима сума към края на периода: 5090.47

 

Към калкулуратора

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство

21 – 29 април 2017 г.
ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ
Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Цена: 2 350.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика