Меню

ЕПИ "On-line" - калкулатори


Изчисляване на лихва по задължения към НОИ:


Изчисляване на лихва по задължения към НОИ

Входни данни:

Период: от 01.01.2012 до 01.11.2012

Сума: 5000 лв.

Лихвени проценти за периода:

От дата До дата Брой дни Годишен ЛП (ОЛП+) (%) ЛП за периода
(ГЛП x (Бр.дни / 360) (%)
Лихва за периода (лв.) Натр. сума (лв.)
01.01.2012 г. 31.01.2012 г. 31 20.22 1.741167 87.06 5087.06
01.02.2012 г. 29.02.2012 г. 29 20.18 1.625611 81.28 5168.34
01.03.2012 г. 31.03.2012 г. 31 20.15 1.735139 86.76 5255.1
01.04.2012 г. 30.04.2012 г. 30 20.15 1.679167 83.96 5339.06
01.05.2012 г. 31.05.2012 г. 31 20.14 1.734278 86.71 5425.77
01.06.2012 г. 30.06.2012 г. 30 20.14 1.678333 83.92 5509.69
01.07.2012 г. 31.07.2012 г. 31 20.16 1.736 86.8 5596.49
01.08.2012 г. 31.08.2012 г. 31 20.08 1.729111 86.46 5682.95
01.09.2012 г. 30.09.2012 г. 30 20.04 1.67 83.5 5766.45
01.10.2012 г. 31.10.2012 г. 31 20.03 1.724806 86.24 5852.69
01.11.2012 г. 01.11.2012 г. 1 20.04 0.055667 2.78 5855.47

Натрупана лихва за периода: 855.47 лв.

Дължима сума към края на периода: 5855.47

 

Към калкулуратора