Меню

ЕПИ "On-line" - калкулатори


Изчисляване на сложна (капитализирана) лихва:


Изчисляване на сложна (капитализирана) лихва

Входни данни:

Брой периоди: 10

Лихва за един период: 5.5 %.

Сума: 5000 лв.

Лихвени проценти за периода:

Период № Лихвен процент Лихва за периода (лв.) Натр. сума (лв.)
1 5.5 275 5275
2 5.5 290.125 5565.125
3 5.5 306.081875 5871.206875
4 5.5 322.916378 6194.123253
5 5.5 340.676779 6534.800032
6 5.5 359.414002 6894.214034
7 5.5 379.181772 7273.395806
8 5.5 400.036769 7673.432575
9 5.5 422.038792 8095.471367
10 5.5 445.250925 8540.722292

Натрупана лихва за периода: 3540.72 лв.

Дължима сума към края на периода: 8540.72 лв.

 

Към калкулуратора