Sidebar

Меню

Книги в продажба
Автор:
д-р Георги САРАКИНОВ – всепризнат специалист
по материята на авторското право.
Обем:
48 стр.
ISBN:
978-954-608-212-1


Доставка: Безплатна

Съдържание:

Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти:
 • Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти
 • Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата
 • Какви права имат архитектите-проектанти по ЗАПСП
 • Какво става с авторските права върху проекти и обекти, създадени преди 1993 г.
 • Въпроси на авторското право в договорните отношения между инвеститорите и архитектите-проектанти
 • Как стои въпросът с авторското право върху преработки на произведения на архитектурата
 • Как се постъпва, когато собственик на сграда желае да я преустрои /реконструира/
 • Авторското право на архитектите-проектанти и законодателството, регламентиращо възлагането на обществени поръчки
 • Какво означава колективно управление на права на архитектите-проектанти и има ли условия за такова управление у нас. Ако  отговорът е да, как следва да се извършва това управление?
В приложение са публикувани текстовете от Закона за авторското право и сродните му права, засягащи правата на архитектите-проектанти и взаимоотношенията им с инвеститорите. Разработени са и примерни клаузи в договорите за инвестиционно проектиране, отнасящи се до авторското право.

Целева аудитория: архитекти, проектанти, инвеститори и строители.
Тя ще бъде полезна и за всеки практикуващ юрист.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани