Sidebar

Меню

Книги в продажба
Автори:
Водещи експерти от Комисията за защита на конкуренцията – Петко ННИКОЛОВ - председател на КЗК, Румяна КАРЛОВА, Весела АНТОНОВА, Людмила ЙОРДАНОВА, Кирил ПАНГЕЛОВ и Десислава ЙОРДАНОВА.
Обем:
656 стр.
ISBN:
978-954-608-162-9


Доставка: Безплатна

Съдържание:

  • Тази книга предлага първия по рода си обобщен и подробен коментар на съвременната правна уредба на конкуренцията и на практиката по прилагането й.
  • Новият Закон за защита на конкуренцията (обн. ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г.) развива досега действащата правна уредба и синхронизира националното законодателство с правото на конкуренцията на Европейския съюз. От друга страна, актовете на Европейския съюз намират пряко приложение у нас. Богата е и вече 17-годишната практика на Комисията за защита на конкуренцията, както и на  съда по прилагането на правилата на конкуренцията.
  • Книгата съдържа подробен тематичен коментар на новия Закон за защита на конкуренцията. Проследено е развитието на националното право на конкуренцията. Представено е правото на Европейския съюз и взаимодействието му с новия закон. Обстойно са разгледани материалноправните разпоредби на закона, процедурните правила и отговорността при нарушаване на законовите разпоредби.
  • Коментарът е обогатен с подробен анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагане на законодателството.
  • Дадени са и многобройни примери от практиката на Съда на Европейските общности и Европейската комисия.
  • В приложение е публикуван новият Закон за защита на конкуренцията, както и основните нормативни актове на Европейския съюз в тази област.

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

 

Книги

  • Актуални

  • Очаквани