Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.
Във връзка със ситуацията в Италия, породена от разпространението на болестта коронавирус COVID-19, отменяме учебния семинар!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

За разликата между трудов и граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 5

Не се дават командировъчни при постъпване в болница
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 8

Ненормиран работен ден - със заповед на работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

Имуществена отговорност на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 10

Заместникът по чл. 68, ал. 3 КТ не се изключва от подбора при съкращаване в щата
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14

Половин ден работа - цял ден стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 19

Стартираха пет нови процедури по Оперативна програма “Административен капацитет”
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 21

Писмо № 04-10-27 от 21.04.2008 г. на МДААР
Относно възстановяване на работа на държавен служител след отмяна на заповедта за уволнението му от съда.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 23

Писмо № 29-В-14 от 22.04.2008 г. на МДААР
Относно определяне продължителността на работното време на държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 24


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Започна приемането на проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” - фаза 2
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 26


Рубрика: Заплащане на труда

Заплащане на труда при работа в събота и неделя
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 31

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 36

Включване на времето на кадрова военна служба при определянето на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 38

Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 47

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 59

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 65

Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 67

Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 71

Писмо № 94А-390-1 от 15.05.2008 г. на НОИ
Родена съм на 15.03.1959 г. Многодетна майка съм, тъй като имам 4 деца. Имам ли право на пенсия като такава и на какви условия следва да отговарям, за да ми се отпусне пенсия по Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 26-114-1 от 22.05.2008 г. на НОИ
На 08.07.2000 г. ми прекратиха трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Към тази дата длъжността, която заемах, е главен инженер мина, която длъжност е от втора категория труд. До прекратяване на осигуряването ми на посоченото основание имам 12 години и 5 месеца осигурителен стаж като подземен миньор. На 16.07.2007 г. навърших 45-годишна възраст. Към навършване на 45-годишната ми възраст имам общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, 47 години и 9 месеца. Имам ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76


Рубрика: Социално подпомагане

Нов ред и условия за отпускане на целева помощ за отопление
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване
 

Напомняме ви
От 1 до 30 юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар
стр. 80

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"