Sidebar

Меню

коментари

 • Собственост и право

  Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
  Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

 • Социално осигуряване - 2016

  Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

 • Социално осигуряване - 2017

  Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

 • Социално осигуряване - 2018

  Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

 • Счетоводство, данъци и право

  Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
  Списанието излиза от м. януари 1993 г.

 • Труд и право

  Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
  Списание „Труд и право”излиза от м. юли 1992 г.

 • Търговско и облигационно право

  Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
  Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Книги