Меню

17 октомври 2019 г.

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 130
Хотел „Пълдин Кооп“

Лектор:
САВИН КОВАЧЕВ,
Консултант

 


  • 01-plovdiv
  • 02-plovdiv
  • 03-plovdiv

Учебната програма ще започне в 09.30 ч. и ще приключи в 17.30 ч.

Учебна програма:

09.00 - 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.30 - 11.00 ч. Тема № 1:
1. Общ преглед на процедурата по допускане изработването, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове в ЗУТ.
2. Получаване на изходни данни от експлоатационните дружества за изработване на ПУП.
3. Съгласуване на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества.
4. Новите правила за допускане, изработване, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област.
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Тема № 2:
1. По-важни моменти и новости в режимите на проектиране и разрешаване на строителството.
2. Същност и роля на различните видове визи за проектиране. Новият вид виза за проектиране по чл. 140а ЗУТ.
3. Въвеждане на нов режим за получаване на изходни данни, необходими за проектирането, както и за присъединяване на строежите към мрежите на техническата инфраструктура.
4. Подзаконови актове, формуляри и тарифи, свързани с прилагане на режима по чл. 140а.
5. Сравнителен анализ на процедурите за получаване на виза за проектиране по чл.140 и чл.140а ЗУТ в светлината на променения през месец март чл.143.
6. Общ режим за разрешаване на строителството - съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
7. Другите режими за разрешаване на строителство по ЗУТ. Загуба на правно действие на разрешенията за строеж.
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Тема № 3
Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22 август 2019 г.

1. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Правомощия на правоспособните лица по кадастър.
2. Специализирани кадастрални карти и информационни системи, ред за изработване и приемане. Предоставяне на изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества. Промени в наредбите за присъединяване на потребителите към мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура.
3. Специализирани карти за устройствено планиране. Ред за изработване и приложение. Проблеми при съвместяването на данните от кадастралната карта и заварените кадастрални и регулационни планове, изработени в графичен вид.
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.30 ч. Тема № 4
Обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ. Въпроси и дискусии с участниците:

1. Отмяната на чл.216 ЗУТ и отражението му в режима на обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ.
2. Промените в чл.156 ЗУТ, взаимоотношение и колизии с чл.216.
3. Решаване на конкретни казуси, зададени предварително или на място от участниците.

 

Таксата за участие в семинара е: 120.00 лв. с ДДС
Цената включва:
обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид и 2 кафе-паузи.

 

Вие можете да заявите своето участие на телефони:
- 032/26-83-17 – Кооперация Експерт 94 в Пловдив всеки ден от 9.00 до 18.00 ч.
- 088/511-20-09 и 087/870-58-28 – представител на Кооперация Експерт 94.

- 02/981-13-76, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – г-н Иво Ризов, всеки ден от 10.00 до 18.00 ч.
- Нашият сайт – www.trudipravo.bg .

Плащането можете да извършвате чрез нашия търговски представители в Плевен, както и чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Сметка: BG45UBBS84231010793412, BIC: UBBSBGSF
ИК "Труд и право"

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
15 октомври 2019 г..

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...