Меню

17 октомври 2019 г.

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 130
Хотел „Пълдин Кооп“

Лектор:
САВИН КОВАЧЕВ,
Консултант

 


  • 01-plovdiv
  • 02-plovdiv
  • 03-plovdiv

Учебната програма ще започне в 09.30 ч. и ще приключи в 17.30 ч.

Учебна програма:

09.00 - 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.30 - 11.00 ч. Тема № 1:
1. Общ преглед на процедурата по допускане изработването, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове в ЗУТ.
2. Получаване на изходни данни от експлоатационните дружества за изработване на ПУП.
3. Съгласуване на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества.
4. Новите правила за допускане, изработване, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област.
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Тема № 2:
1. По-важни моменти и новости в режимите на проектиране и разрешаване на строителството.
2. Същност и роля на различните видове визи за проектиране. Новият вид виза за проектиране по чл. 140а ЗУТ.
3. Въвеждане на нов режим за получаване на изходни данни, необходими за проектирането, както и за присъединяване на строежите към мрежите на техническата инфраструктура.
4. Подзаконови актове, формуляри и тарифи, свързани с прилагане на режима по чл. 140а.
5. Сравнителен анализ на процедурите за получаване на виза за проектиране по чл.140 и чл.140а ЗУТ в светлината на променения през месец март чл.143.
6. Общ режим за разрешаване на строителството - съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
7. Другите режими за разрешаване на строителство по ЗУТ. Загуба на правно действие на разрешенията за строеж.
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Тема № 3
Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22 август 2019 г.

1. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Правомощия на правоспособните лица по кадастър.
2. Специализирани кадастрални карти и информационни системи, ред за изработване и приемане. Предоставяне на изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества. Промени в наредбите за присъединяване на потребителите към мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура.
3. Специализирани карти за устройствено планиране. Ред за изработване и приложение. Проблеми при съвместяването на данните от кадастралната карта и заварените кадастрални и регулационни планове, изработени в графичен вид.
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.30 ч. Тема № 4
Обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ. Въпроси и дискусии с участниците:

1. Отмяната на чл.216 ЗУТ и отражението му в режима на обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ.
2. Промените в чл.156 ЗУТ, взаимоотношение и колизии с чл.216.
3. Решаване на конкретни казуси, зададени предварително или на място от участниците.

 

Таксата за участие в семинара е: 120.00 лв. с ДДС
Цената включва:
обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид и 2 кафе-паузи.

 

Вие можете да заявите своето участие на телефони:
- 032/26-83-17 – Кооперация Експерт 94 в Пловдив всеки ден от 9.00 до 18.00 ч.
- 088/511-20-09 и 087/870-58-28 – представител на Кооперация Експерт 94.

- 02/981-13-76, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – г-н Иво Ризов, всеки ден от 10.00 до 18.00 ч.
- Нашият сайт – www.trudipravo.bg .

Плащането можете да извършвате чрез нашия търговски представители в Плевен, както и чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Сметка: BG45UBBS84231010793412, BIC: UBBSBGSF
ИК "Труд и право"

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
15 октомври 2019 г..

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...