Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Важни особености и казуси във връзка с осигуряването на физическите лица

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Семинарът ще се проведе след приемане на промените в Наредба Н-18
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Любка Тимчева, Катя Гущерска
Цена с ДДС: 216.00 лв.

29 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Десислава Калудова, Иван Минев
Цена: 216.00 лв. с ДДС

5 - 6 ноември 2020 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Красимир Машев, Костадинка Недкова, Диана Митева, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Двадесет и осми национален учебен семинар

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

29 септември - 2 октомври 2016 г.

Гърция, Халкидики, Полуостров Касандра,
Хотел „KASSANDRA PALACE & SPA” 4+*

Лектор:
Инж. ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА,
Началник отдел „Контролна дейност” в Главна дирекция „Инспектиране на труда” към ИА „ГИТ”

Семинарът отговаря на изискванията за задължително годишно обучение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Завършилите обучението ще получат съответните удостоверения съгласно Наредбата.

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

29 септември 2016 г. (четвъртък)

07.30 ч. Отпътуване с автобус от София, пл. „Македония” 1, пред сградата на КНСБ.
Около 13.00 ч. Пристигане в Солун. Начало на панорамната туристическа обиколка на града – Бялата Венецианска кула, паметника на Александьр Велики, базиликата  „Св. Димитьр”, стария квартал с крепостта  - Акропола, Новата част с Международния Панаирен центьр, площад  Аристотелис. Свободно време за разходка по търговските улици Егнатия и Тсимиски. Продължаване за Халкидики. Настаняване в хотел „Kassandra Palace” 4+ (http://www.kassandra-palace.com ). Вечеря.
 • 001
 • 002
 • 003
 • 005
 • 006
 • 007

30 септември 2016 г. (петък)

08.00 - 09.00 ч. Закуска  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Д-р Валентина Милева,
Съдружник в ИК Труд и право и НКЦ Решение
09.10 - 12.30 ч. Обучение – Тема № 1:
Задължения и отговорности на различните субекти за осигуряване на ЗБУТ. Контрол по спазване на трудовото законодателство. Акценти в инспекционната дейност на инспекциите по труда. Административнонаказателна отговорност.
Лектор
Инж. Екатерина Асенова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 14.00 ч. Обeдна почивка  
14.30 - 17.30 ч. Обучение – Тема № 2:
Комитети и групи по условия на труд. Избор и функции на представителите в КУТ и ГУТ. Обучение на представителите в КУТ и ГУТ. Права и задължения.
Лектор
Инж. Екатерина Асенова
19.00 – 21.00 ч. Вечеря  
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006

1 октомври 2016 г. (събота)

08.00 - 09.00 ч. Закуска  
09.00 - 12.30 ч. Обучение – Тема № 3:
Инструктаж и обучения по БЗР. Видове инструктаж. Координатор по БЗР на етап строителство – права и задължения.
Лектор
Инж. Екатерина Асенова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 14.00 ч. Обедна почивка  
14.00 - 18.00 ч. Посещение на гр. Афитос – разглеждане и свободно време.  
19.00 - 21.00 ч. Вечеря  
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006

2 октомври 2016 г. (неделя)

08.00 - 09.00 ч. Закуска  
09.00 ч. Отпътуване за София  
Вечерта Пристигане в София, пл. „Македония” 1, пред сградата на КНСБ  


Цена за участие

Цена за участие в семинара:

780.00 лв.

Доплащане за самостоятелна стая: 180.00 лв.


Цената включва:

- Обучение, учебни пособия и учебни материали в електронен вид;
- Транспорт с автобус;
- 3 нощувки със закуски и вечери в двойна стая в хотел „Касандра Палас” 4+*;
- Кратка обиколка на Солун с екскурзовод на български език;
- Посещение на град Афитос;
- Опитен водач от ТА „Мондел Травел”;
- Медицинска застраховка;
- Сертификат за участие в семинара.

 

 

Хотел „Kassandra Palace & Spa” 4+* (http://www.kassandra-palace.com ) е разположен на полуостров Касандра, Халкидики, на 90 км от Солун, на 5 км. от градчето Криопиги, на брега на морето. Заобиколен е от голям парк с палми и дървета. Хотелът е на брега на морето, а частният му плаж е награден със Син флаг!
Хотелът разполага с голям конферентен център, основен ресторант, таверна, два бара (лобито и плажа), нов СПА център, фитнес, студио за крсаота, открит и закрит басейн, тенис корт, тенис маса, билярд, безплатен Wi-Fi интернет.
Стаите му са наскоро реновирани и са оборудвани с индивидуален климатик, LCD телевизор, сейф, телефон, мини-бар, сешоар и тераса.

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e: 22 септември 2016 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ