Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 - 10 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв.

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса
авторски материал
Автор / източник: Атлиана Недкова
стр. 5

Признаване на трудов стаж и при работа по чл. 114 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Бащите вече ще имат право на отпуск при раждане на дете, според промените в КТ
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 11

От 5 до 10 пъти скачат глобите за нарушение на Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14


Рубрика: Държавна служба

Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 16

Държавните служители с повече пари за облекло
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Писмо № 29-П-16 от 1.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Постановление № 198 от 08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 19

Писмо № 29-М-34 от 2.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 21


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 22

Заповед № РД01/1144 от 30.12.2008 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на работата през празнични дни и при извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 31

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

МАРКЕРИ: 240 лева ще бъде минималната работна заплата през 2009 година
стр. 36


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 37


Рубрика: Пазар на труда

Кои държави от ЕС “отвориха” трудовите си пазари за български работници от началото на 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 42


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 48

Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
стр. 54

Писмо № 33-08-1 от 10.12.2008 г. на НОИ
Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостоверение (служебна бележка) от университета, където е защитена докторската степен? Вписва ли се периодът в заявлението за пенсиониране образец УП-1, или удостоверението се прилага към всички документи за пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Писмо № 94 С-2608-1 от 10 .12.2008 г. на НОИ
В “Държавен вестник”, бр. 33 от 2008 г. пише, че жена на 47-годишна възраст и стаж 10 години от първа категория може да се пенсионира. Аз съм на 49 години и имам 10 години стаж от първа категория, 5 години стаж от втора и 12 години - от трета категория. При тези условия имам ли право на пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Писмо № 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. на НОИ
Работих в Либия - “Електрокомпания Триполи” - ТЕЦ “Триполи - Запад” от 19.05.1986 до 18.05.2002 г. като майстор по ремонта (супервайзер). Това е лицето, което приема наряда за работа, извършва ремонта със свои хора и връща наряда. Бях изпратен по линия на ВТО “Техноимпекс”. Изискваните суми за осигуровки съм внасял в “Техноимпекс” - София. Моля да ми се изясни, съгласно чл. 3 от Спогодбата между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 101 от 29.12.1987 г., в сила от 01.08.1985 г.: 1. Коя категория е трудовият ми стаж в Либия? 2. Имам ли право да се пенсионирам на 61-годишна възраст, на която съм сега, като имате предвид че от 15.04.2003 до 28.11. 2008 г. работих в “Кремиковци” АД?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57

Писмо № 94Д-1901-1 от 29.12.2008 г. на НОИ
От 1981 г. съм работил като шофьор на специален товарен автомобил в рудник Кремиковци, като съм превозвал взривни материали. От 1989 г. съм преназначен на специален товарен автомобил за превозване на гориво-смазочни материали. Работното ми място е било: рудника (самото находище), хвостохранилището и РПП, все места, които са първа категория. Ползвал съм всички преференции за първа категория. Въпросът ми е от коя категория е трудът ми до 2000 г., като имате предвид, че колегите ми от “Механизацията” на “Кремиковци” АД са се пенсионирали при първа категория труд за същата работа.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59


Рубрика: Социално подпомагане

Размери на помощите по Закона за семейни помощи за деца през 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 61

МАРКЕРИ: България ще участва в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване през 2010 г.
стр. 62


Рубрика: Здравно осигуряване

Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 63

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 68

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Основни въпроси на промените в Кодекса на труда от декември 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.