Sidebar

Меню

Процедура № 12 - Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект

Процедура № 12 - Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Автори: инж. Милка ГИЧЕВА
Код на продукт: zut-proc12
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Разрешението за строеж е част от строителните книжа. То е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа.
Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
След влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 65 от 2003 г.) строежи, започнати без издадени строителни книжа (разрешение за строеж), се премахват. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 142, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията
  • Член 148, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за строеж
Разрешение за строеж

Книги

  • Актуални

  • Очаквани