Sidebar

Меню

Процедура № 07 - Издаване на виза за проектиране

Процедура № 07 - Издаване на виза за проектиране
Автори: арх. Пенчо ДИМИТРОВ
Код на продукт: zut-proc7
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
С визата за проектиране се предоставя изходна информация относно изискванията за застрояване на конкретен поземлен имот или на група поземлени имоти в съответствие с предвижданията на действащ подробен устройствен план (ПУП) и правилата и нормативите за устройство за съответната територия или устройствена зона във връзка с изработването на инвестиционните проекти. Изходната информация от визата за проектиране може да се ползва и при: възлагане на предварителни… (платен достъп)

Правно основание

  • Член 140 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Действия на участниците

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на виза за проектиране

Книги

  • Актуални

  • Очаквани