Sidebar

Меню

Процедура № 06 - Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка

Процедура № 06 - Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка
Автори: арх. Пенчо ДИМИТРОВ
Код на продукт: zut-proc6
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Да се определят изискванията за допускане на инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлени имоти, които попадат в територия, за която е издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) - въз основа на ПУП, който е извадка от изработвания проект за ПУП (чл. 133, ал. 1 ЗУТ). (платен достъп)

Правно основание

  • Член 133 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП – план-извадка
Решение/Заповед за издаване на разрешение за изработване на ПУП – план-извадка
Заявление за одобряване на ПУП – план-извадка
Решение/Заповед за одобряване на ПУП – план-извадка

Книги

  • Актуални

  • Очаквани