Sidebar

Меню

Процедура № 01 - Създаване и одобряване на общ устройствен план

Процедура № 01 - Създаване и одобряване на общ устройствен план
Автори: арх. Пенчо ДИМИТРОВ
Код на продукт: zut-proc1
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Да се определят изискванията за цялостното устройство на териториите на общините или на части от тях, на териториите на населените места с техните землища, или на териториите на селищните образувания с национално значение, да се определи общата структура, преобладаващото основно предназначение и общият режим на устройство на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура, да се определят изискванията за опазване на околната среда и на обектите на културно-историческото наследство, застрашените от бедствия територии, определени съобразно анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия по Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита, да се определят изискванията за устройство на достъпна среда за цялото население, включително за хората с увреждания...(платен достъп)

Правно основание
• Глава шеста, раздел II „Общи устройствени планове“ - чл. 104-107 и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“ - чл. 124-127 от Закона за устройство на територията
• чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
• Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ - чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Участници (платен достъп)
Описание
(платен достъп)
Действия на участниците
(платен достъп)
Допълнения
(платен достъп)
Специфични случаи
(платен достъп)
 

Книги

  • Актуални

  • Очаквани