Sidebar

Меню

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Показване: Списък / Икони
Показване:
Подреждане по:
Процедура № 45 - Премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Цел Издаване на заповед за премахване на незаконен строеж от първа до трета категория и ликви..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 46 - Премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Цел Издаване на заповед за премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория и ли..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 47 - Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Цел Реализиране на гарантираното от Конституцията на Република България право на защита срещу..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 48 - Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Цел Реализиране на гарантираното от Конституцията на Република България право на защита срещу..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 49 - Технически изисквания при извършване на съдебна делба на недвижими имоти
Цел Ликвидиране на съществуващата съсобственост върху конкретен недвижим имот при спазване на ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 50 - Налагане на строителна забрана
Цел Процедурата представлява издаване на индивидуален административен акт - заповед, с който к..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 51 - Премахване на опасни, негодни за използване или застрашаващи сигурността строежи
Цел Съгласно чл. 195, ал. 1 ЗУТ собствениците на строежите имат задълженията да ги поддържат в..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 52 - Издаване на удостоверение за търпимост
Цел Удостоверението за търпимост обезпечава правото на собственик на търпим строеж да го прех..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 53 - Строителство на временни пътища
Цел Временни пътища се прокарват с цел осигуряване на достъп до урегулирани поземлени имоти (У..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 54 - Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
Цел Учредяването на право на преминаване през чужд поземлен имот е с цел осигуряване на достъ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 55 - Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти
Цел Учредяването на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 56 - Осигуряване на достъп по административен ред до чужди поземлени имоти
Цел Осигуряването на достъп до чужди имоти е с цел извършване на разрешени и предписани проучв..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 57 - Достъп на обществеността до информация и до правосъдие по въпроси на околната среда при провеждане на процедури по устройството на територията
Цел Да се направи анализ на всеки етап на инвестиционния процес - устройствено планиране, инве..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани