Sidebar

Меню

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Показване: Списък / Икони
Показване:
Подреждане по:
Процедура № 15 - Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Цел Основното предназначение на комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) е да сп..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 16 - Разрешаване на строителството и изграждане на огради
Цел Процедурата се изразява в получаване на разрешение за строеж на ограда и извършване на не..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 17 - Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Цел Основната цел на процедурата е предоставянето на възможност за строителство в неурегулиран..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 18 - Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Цел Подробните устройствени планове (ПУП) определят конкретното предназначение и начин на устр..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 19 - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане
Цел Разрешението за поставяне е административен акт, с който се разрешава разполагането в опре..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 20 - Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Цел За начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на строителна п..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 21 - Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Цел С актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството от участниците в ст..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 25 - Издаване на разрешение за ползване
Цел Въз основа на издадено разрешение за ползване се въвеждат в експлоатация строежите от първ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 26 - Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
Цел Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация е документ, с който се доказва, че е ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 27 - Обжалване на строителни книжа пред РДНСК
Цел Целта на процедурата е да даде възможност на заинтересованите лица да защитят правата и з..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 28 - Административен контрол върху строителни книжа при служебна проверка
Цел Целта на процедурата е да бъде извършен административен контрол върху законосъобразността..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 29 - Съдебно обжалване на заповед по законосъобразността на строителните книжа и отказите за издаване на строителни книжа
Цел Реализиране на гарантираното от Конституцията на Република България право на защита срещу..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани