Sidebar

Меню

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Показване: Списък / Икони
Показване:
Подреждане по:
Всички процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Процедурите, които Ви предлагаме, очертават технологията на строителния и инвестиционния процес..
120.00лв.
без ДДС: 100.00лв.

Процедура № 01 - Създаване и одобряване на общ устройствен план
Цел Да се определят изискванията за цялостното устройство на териториите на общините или на..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 02 - Изменение на общ устройствен план
Цел Да се изменят предвижданията на влязъл в сила общ устройствен план (ОУП), когато: 1. н..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 03 - Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Цел Да се определят изискванията към устройството и застрояването на териториите на населените мес..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 04 - Изменение на подробен устройствен план
Цел Да се изменят предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато: ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 05 - Създаване и одобряване на работен устройствен план
Цел Работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне, е вид подробен ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 06 - Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка
Цел Да се определят изискванията за допускане на инвестиционно проектиране за нови строежи в..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 07 - Издаване на виза за проектиране
Цел С визата за проектиране се предоставя изходна информация относно изискванията за застрояв..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 08 - Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Цел Извършването на оценка на инвестиционните проекти за установяване на съответствието им с..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 09 - Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж
Цел Целта на процедурата е възложителят да получи одобрение на желаното от него застрояване в..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 10 - Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Цел Изменението на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството, което е в обх..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 11 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Цел Целта на процедурата е възложителят да започне изпълнението на строителството в поземления..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 12 - Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Цел Разрешението за строеж е част от строителните книжа. То е документ, който е задължителен з..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 13 - Издаване на разрешение за строеж на временен строеж
Цел Разрешението за строеж на временен строеж е част от строителните книжа. То е административ..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Процедура № 14 - Издаване на заповед за смяна на титуляря в разрешение за строеж
Цел Целта на процедурата е при прехвърляне на правото на собственост или на строеж, респектив..
8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани