Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 5

Допълнителен труд - само при спазване на минималните почивки
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Час по-малко се трудим, ако предизвестието е връчено от работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Понятие и видове почивки в българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 13

Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20

Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 24


Рубрика: Държавна служба

Ненормирано работно време съгласно Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27

Временно преместване на държавен служител в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 30


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 35


Рубрика: Заплащане на труда

Добавката за клас за времето преди 01.07.2007 г. не може да се намалява
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 43

Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 47


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 60

Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 63

На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
авторски материал
Автор / източник: Евгения Петрова
стр. 68

За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
авторски материал
Автор / източник: Георги Желев
стр. 71

Писмо № 03-08-25 от 12.08.2008 г. на НОИ
Получавам лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. По какъв начин ще се преизчисли пенсията ми от 01.10.2008 г.?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94 А-1762-1 от 28.08.2008 г. на НОИ
Роден съм на 20.08.1958 г. Работил съм към подземен рудник като подземен машинен шлосер, както и като минен спасител. Ще имам ли право на пенсия по условията на първа категория труд при навършване на 52-годишна възраст и каква е категорията на труд на тези две длъжности?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75


Рубрика: Социално подпомагане

За времето на поставяне под карантина на дете, което се отглежда в детско заведение, родителите имат право на обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"