Sidebar

Меню

ЗОП

Заглавие
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Семинар по обществени поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Новите положения при обществените поръчки
Закон и практика - Пролет 2017
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Актуални въпроси на обществените поръчки

Книги

  • Актуални

  • Очаквани