Меню

здравословни и безопасни условия на труд

Заглавие
Трудови отношения - 2023
Учебен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Присъствен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Трудови отношения - 2022
Учебен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Учебен уебинар в Zoom – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Учебен уебинар в Zoom – Практически въпроси по изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове
Трудови отношения - 2021
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Трудови отношения - 2020
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Трудови отношения 2018
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Трудови отношения 2017
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06