Меню

здравно осигуряване

Заглавие
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 12
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 11
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Социално осигуряване - 2015 г.
Труд и право