Меню

ЗДДС

Заглавие
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори
Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2022
Данъци и счетоводство – Пролет 2021
Промените в ЗДДС и ППЗДДС относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.
Как следва да се прилагат новите текстове на чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, според указанието на НАП относно занижената ставка от 9 на сто на данъка
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации
Данъци и счетоводство – Пролет 2020
Промените в данъчните закони за 2020 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите