Меню

ЗДДС

Заглавие
Данъци и счетоводство – Пролет 2020
Промените в данъчните закони за 2020 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Данъци и счетоводство - Пролет 2019
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06
Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07