Меню

ЗДДФЛ

Заглавие
Новото данъчно законодателство през 2021 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г.
Облагане на доходите на физическите лица от А до Я
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Промените в данъчните закони за 2020 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Подоходното облагане във въпроси и отговори
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ