Меню

ЗДДФЛ

Заглавие
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на ЗДДФЛ за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2022 г. Промените за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Особености при данъчното третиране на доходите от лихви след 1 април 2022 година
Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2022
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Учебен уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2021 г. Промените за 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Облагане доходите на физическите лица от А до Я
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Особености при извършване на корекции в годишна данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година
Новото данъчно законодателство през 2021 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г.