Меню

заявление за задължителна регистрация

Заглавие
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.