Меню

защита на личните данни

Заглавие
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност
Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06
Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 02