Меню

Закон за търговския регистър

Заглавие
Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения