Меню

Закон за счетоводството

Заглавие
Новото данъчно законодателство през 2024 година
Счетоводство - 2023
Счетоводство - 2024
Новото данъчно законодателство през 2023 г.
Счетоводство - 2022
Новото данъчно законодателство през 2022 г.
Счетоводство - 2021
Новото данъчно законодателство през 2021 година
Счетоводство - 2020
Новото данъчно законодателство през 2020 година
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Счетоводство - 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г.
Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.
Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018
Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 01
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.