Меню

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Заглавие
Учебен уебинар в Zoom – Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика