Меню

устройство на територията

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Договорната система в строителството
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър
Собственост и право