Меню

уебинар пролет - 2023

Заглавие
Присъствен семинар - Промените в данъчните закони за 2023 г. Преобразуване на търговски дружества. Практика на НАП и ВАС
Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2023
Присъствен семинар - Закон и практика – Пролет 2023
Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси по Закона за административните нарушения и наказания
Присъствен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Присъствен семинар и уебинар - Промените в Закона за медиацията
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на вещното и наследственото право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облигационното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на изпълнителния процес
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на гражданския процес
Присъствен семинар и уебинар - Защитата на личните данни. практически въпроси
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2023 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Промени и актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Умения за справяне със стрес и тревожност на работното място. Превенция на професионалното изчерпване (бърнаут)
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2023
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2023