Меню

уебинар пролет 2021

Заглавие
Учебен уебинар в Zoom – Практически въпроси на електронната търговия
Учебен уебинар в Zoom – Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори
Учебен уебинар в Zoom – Отражение на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка върху изпълнението на договорни задължения
Учебен уебинар в Zoom – Промените в правната уредба на обществените поръчки. Основни въпроси на електронното възлагане
Учебен уебинар в Zoom – Абсолютна давност. Актуални промени в Закона за задълженията и договорите
Учебен уебинар в Zoom – Електронно правосъдие. Последни изменения в процесуалните закони. Процесуални действия на съда и страните чрез електронни комуникационни средства