Меню

уебинар – есен 2022

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане за 2022 г. Промените за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 г. Промените за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2022 г. Промените за 2023 г.
Учебен уебинар - Годишно счетоводно приключване на 2022 г. за бюджетните организации
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на изпълнителния процес
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси и практика по ЗАНН
Присъствен семинар и уебинар - Организация на защитата на личните данни
Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси на вещното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на гражданското и облигационното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на Гражданския процес
Присъствен семинар и уебинар - Неизпълнение на договора
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на обществените поръчки - Есен 2022
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2022
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството
Присъствен семинар и уебинар - Промените в Кодекса на труда от юли 2022 г. Практически въпроси по трудови отношения
Присъствен семинар и уебинар - Промените в ЗДДС и ППЗДДС от юли 2022 г. Практически въпроси по ДДС