Меню

уебинар

Заглавие
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП