Меню

цена в нотариален акт

Заглавие
Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот